Showing all 8 results

Tầm quan trọng của thiết bị báo cháy

– Thiết bị báo cháy là các trang thiết bị giúp mỗi chúng ta có thể chủ động và kịp thời xử lý tình huống có cháy nổ, nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi, cho việc thoát nạn, di chuyển cứu người, cứu tài sản. Thiết bị báo cháy giúp cảnh báo người trong khu vực, hướng dẫn người chữa cháy chữa cháy sơ bộ và vị trí khu vực có hỏa hoạn biết chính xác đẻ trung tâm thông báo lên loa để thoát nạn. Người chữa cháy sẽ tới đúng vị trí cần chữa cháy nhanh, dùng thiết bị chữa cháy phù hợp chóng để dập tắt đám cháy

– Hệ thống báo cháy hoạt động tự động và liên tục 24/24h. Nó phát hiện sớm khi đám cháy mới bắt đầu thông qua hê thống cảm biết đặt trên cao khi có nhiệt và khói bay lên. Nó có thể kích hoạt tư động hệ thống chữa cháy trong khu vực ngay khi mới bắt đầu chạm ngưỡng đã cài đặt. Chuyển tín hiệu báo động về cháy về trung tâm báo cháy (nơi có người trực). Để thông báo đến cho người trực an ninh áp dụng các biện pháp chữa cháy khác như huy động người kiểm tra thực tế, chữa cháy tại chỗ, báo 114, báo cho các khu vực liên quan, bộ phận điện … Kiểm tra khu vực và di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn nhất